Bị đau bụng kinh dữ dội kèm máu cục là do đâu và phải làm sao? Có dùng Phụ Lạc Cao Ex được không?

Đau bụng kinh dữ dội là hiện tượng các chị em thường hay mắc phải khi đến ngày đèn đỏ, có người đau ít, có người đau nhiều. Vậy để biết bị đau bụng kinh dữ dội kèm máu cục là do đâu và phải làm sao?Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích