Bị lạc nội mạc tử cung nên quan hệ với tần suất như thế nào?

Khi bị lạc nội mạc tử cung, không những sức khỏe giảm sút mà ngay cả nhu cầu quan hệ của chị em cũng bị ảnh hưởng. Vậy người bị lạc nội mạc tử cung nên quan hệ với tần suất như thế nào? Mời bạn cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách.



Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích