Cần làm những xét nghiệm hay chẩn đoán nào để xác định đúng bệnh lạc nội mạc tử cung?

Để biết mình cần làm những xét nghiệm hay chẩn đoán nào để xác định đúng bệnh lạc nội mạc tử cung, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ TS Nguyễn Thị Vân Anh qua nội dung video trên đây.Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích