Lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh gây ảnh hưởng như thế nào? TS Nguyễn Thị Vân Anh tư vấn

Lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh có thể đem đến nhiều mối nguy hại cho sức khỏe của chị em. Vậy, cụ thể lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? Mời các bạn cùng lắng nghe TS Nguyễn Thị Vân Anh phân tích trong video.Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích