Nếu phẫu thuật lạc nội mạc tử cung không thành công thì còn phương pháp nào khác để thụ thai không?

Nếu phẫu thuật lạc nội mạc tử cung bằng phương pháp nội soi không thành công thì còn phương pháp nào khác để có thể thụ thai được không? Hãy cùng lắng nghe chuyên gia Nguyễn Hồng Hải phân tích cụ thể trong nội dung video trên đây.Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích