Người bị rong kinh cần xử lý như thế nào? Dùng Phụ Lạc Cao EX để cải thiện có được không?

Rong kinh là một tình trạng của rối loạn kinh nguyệt, khi chị em có ngày hành kinh kéo dài trên 7 ngày, lượng máu kinh ra nhiều vượt quá 80ml/chu kỳ. Vậy người bị rong kinh cần xử lý như thế nào?Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích