Việc chia sẻ tình trạng rong kinh của phụ nữ có ý nghĩa như thế nào?

Việc chia sẻ tình trạng rong kinh của phụ nữ có ý nghĩa như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong nội dung video.Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích