Mổ lạc nội mạc tử cung có nguy hiểm không và có giải quyết triệt để được bệnh không?

Mổ lạc nội mạc tử cung có lẽ là phương pháp nhanh nhất để loại bỏ những mô lạc nội mạc phát triển bất thường. Tuy nhiên, việc phẫu thuật can thiệp ít nhiều cũng sẽ để lại những ảnh hưởng nhất định.Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích