Người bị lạc nội mạc tử cung nên có chế độ ăn uống như thế nào?

Để việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất, ngoài việc tuân thủ chỉ định của chuyên gia y tế, người bị lạc nội mạc tử cung cũng cần phải tự chăm sóc bản thân bằng việc thiết lập một chế độ ăn uống và sinh hoạt cân đối.Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích