PGS.TS Nguyễn Thị Hiền đánh giá tác dụng của Phụ Lạc Cao trong điều trị đau bụng kinh

Phụ Lạc Cao là cao thuốc có thành phần hoàn toàn từ thảo dược giúp điều trị đau bụng kinh và lạc nội mạc tử cung. Hãy lắng nghe đánh giác của PGS.TS Nguyễn Thị Hiền về tác dụng của thuốc này!Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích