Tình trạng đau bụng kinh kéo dài có thể gây ra biến chứng như thế nào?

Đau bụng kinh là hiện tượng nhiều phụ nữ phải chịu đựng. Thời gian đau bụng hành kinh kéo dài trong bao lâu còn tùy thuộc rất nhiều vào tình trạng sức khỏe của mỗi người. Liệu tình trạng đau bụng kinh kéo dài có thể gây ra biến chứng như thế nào?Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích