Tình trạng lạc nội mạc tử cung có thể dẫn đến vô sinh hay không? Dùng Phụ Lạc Cao EX có tác dụng gì?

Lạc nội mạc tử cung là bệnh lành tính nhưng gây nhiều khó chịu và đau đớn cho người mắc mỗi lần hành kinh. Vậy tình trạng lạc nội mạc tử cung có thể dẫn đến vô sinh hay không? Dùng Phụ Lạc Cao EX có tác dụng gì?Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích